27/12/2011 - 01:52

UBND thành phố đã quyết định trích ngân sách trợ cấp tết Nguyên đán 2012 cho các đối tượng. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (kể cả sinh viên khá, giỏi) khối quản lý nhà nước, các Ban Giải tỏa đền bù và Ban quản lý dự án, các tổ chức chính trị: 1.000.000 đồng/người. Khối quận, huyện, phường, xã quản lý (trừ khối quận, huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị); Sự nghiệp giáo dục (trừ Trường chuyên biệt tương lai, THCS Nguyễn Khuyến, Mầm non công lập và bán công); Sự nghiệp y tế (trừ Đội Y tế dự phòng, Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc H.Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ, các trạm y tế thuộc Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang); Sự nghiệp văn hóa và thông tin, sự nghiệp truyền thanh và sự nghiệp khác, mức hỗ trợ 700.000 đồng/người. Đối với các đối tượng thuộc phường, xã quản lý: 500.000 đồng/người.


Khối Liên minh HTX, Liên hiệp các Hội VHNT, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Hội Đông y, Hội Nhà báo, Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Luật gia, Câu lạc bộ cán bộ trẻ, CLB Thái Phiên và Hội cựu TNXP: 1.000.000 đồng/người. Hội Người mù và Hội Nạn nhân chất độc màu da cam: 1.000.000 đồng/người (cấp thành phố); 700.000 đồng/người (cấp quận, huyện) và 500.000 đồng/người (cấp phường, xã). Hội Tù yêu nước và Hội Cựu giáo chức: 1.000.000 đồng/người (cấp thành phố); 700.000 đồng/người (cấp quận, huyện); và 500.000 đồng/người (cấp phường, xã). Hội Chữ thập đỏ: 1.000.000 đồng/người (cấp thành phố); và 500.000 đồng/người (cấp xã, phường). Ban đại diện Hội Người cao tuổi: 1.000.000 đồng/người (khối thành phố); 700.000 đồng/người (khối quận, huyện); và 500.000 đồng/người (phường, xã). Hội Từ thiện: 1.000.000 đồng/người (cấp thành phố); 700.000 đồng/người (cấp quận, huyện); và 500.000 đồng/người (cấp phường, xã). Hội Khuyến học: 1.000.000 đồng/người (cấp thành phố); 700.000 đồng/người (cấp quận, huyện); và 500.000 đồng/người (cấp phường, xã). Liên hiệp các tổ chức hữu nghị: 1.000.000 đồng/người; và 700.000 đồng/người (Hội trực thuộc). Hội Làm vườn: 700.000 đồng/người (cấp quận, huyện). Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Thôn trưởng: 500.000 đồng/người; Phó Bí thư chi bộ, Tổ phó dân phố, Thôn phó, Trưởng ban công tác mặt trận tổ, thôn: 400.000 đồng/người; Phó Ban công tác mặt trận tổ, thôn, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB và Bí thư chi đoàn Thanh niên: 300.000 đồng/người. Hỗ trợ cho 70 đội viên Đội Xích lô du lịch Đà Nẵng và trợ cấp khó khăn cho người có giấy phép hành nghề và thực tế đang hành nghề xích lô, xe thồ do quận, huyện quản lý với mức 250.000 đồng/người.


Văn Xã